Flytapplicerade tätskikt

TÄTSKIKT TILL KRÄVANDE KONSTRUKTIONER

För att förhindra att fukt tränger in i underliggande konstruktioner med korrosion och skador som följd är det viktigt att minimera den exponerade ytan mot naturens element. Flytapplicerade tätskikt sprutas ut över ytan och skapar en otroligt hållbar och 100% vattentät yta. Detta gör att underliggande konstruktion skyddas mycket effektivt.

Slaghållfastheten är utmärkt och materialet är mycket segt vilket gör det tåligt för yttre åverkan. I och med att tätskiktet sprutas ut på underlaget så kan i stort sett vilken konstruktion som helst kläs in.

Flytapplicerade tätskikt är mycket kostnadseffektiva dels genom att det går fort att lägga ut och dels genom att rätt mängd används för att uppnå önskat resultat. Detta inte minst för att hållbarheten gör att tätskiktet garanterat kommer att överleva strukturen det sitter på.

Vid underhåll eller reparationer går det fort att återställa tätskiktet till sitt ursprung igen. Med det tätskikt vi jobbar med så garanterar vi att det vi sprutar på stannar där det är avsett!

Vi har valt att arbeta med Stirling LLoyds produkter, då vi anser att de har marknadens bästa produkter för våra nordiska klimat.

Tätskikt - Flytapplicerade tätskikt